23.1. INFINITIVO CONXUGADO: REPASO DAS FORMAS E DAS ORACIÓNS SUBORDINADAS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
23.2. PROPOSTA DE ACTIVIDADES
23.2.1

Segue colocando nesta frase o infinitivo, coas desinencias que pode levar, e facendo o resto do cambio que precisa para que se axeite a cada unha das persoas gramaticais.

.Ter unha bolsa facilitaríame moito a carreira. (Eu)
.
.
.
.
.

 

23.2.2

Cambia as formas de infinitivo polas do infinitivo conxugado:

-Un estudo exhaustivo da retina permítenos detectar enfermidades que serían graves a longo prazo.
-Gran parte do labor destas mulleres consiste en proporcionar axuda a persoas que perderon a vivenda.
-Son moitos os Concellos que fan coincidir o que lle cadre coa celebración das Letras Galegas.
-O grupo pretende recuperar unha música esquecida.
23.2.3
Volvemos á sintaxe, porque a imos precisar para estudar os usos deste infinitivo.

Ter unha bolsa facilitaríame moito a carreira.

É unha oración composta por subordinación.

-¿Cantos suxeitos ten?
-¿Cantos predicados?
-¿Cal é a oración principal?
-¿Que papel desempeña a subordinada?
3.2.4

Cómpre prestar moita atención a estes exercicios.

É unha oración composta por subordinación.

-¿Cantos suxeitos ten?
-¿Cantos predicados?
-¿Cal é a oración principal?
-¿Que papel desempeña a subordinada?

 

 

23.2.5

Precisas levar esta maleta para meter os libros.

É unha oración composta por subordinación.

-¿Cantos suxeitos ten?
-¿Cantos predicados?
-¿Cal é a oración principal?
-¿Que papel desempeña a subordinada?