3.2. TRASMALLO NA REDE. ERROS. CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3.2.1

Cada vez que vemos un prato destes, vénnos á cabeza o desexo de meterlles o dente. ( Tamén “…de  lles metermos o dente./… de metérmoslles o dente”, se usamos o infinitivo conxugado.
Os fillos teñen moitos amigos e preséntanchos.
…sen deter a sua marcha,…bica a praia..e vaise….
Tedes que facer un agasallo e aínda non tedes moi claro que mercar? Pasade pola nosa tenda! Hai de todo.
O presidente estadounidense levaba o billete para pagar uns mojitos e algunha tapa típica.
…estaban no xardín pero o tempo acábaas.
Se andas por Lugo non perdas o recital de poesía.
Como se bota en falta o noso irmán.
Onde as dan, tómanas.
Para iso, o alumnado de 1º montará 3 zonas de atención ao público.
Fixéronnos chorar,fixéronnos pasar frio, mandáronnos á merda …
Sempre a leamos do ben que o pasamos.
Perdín a feira do cocido do ano pasado por estar de viaxe.
…moita falta me fan estes libros.

Podedes visitar calquera das zonas a partir das 12:00h. e por suposto que lles gustaría que viñerades acompañdos/as por quen vós estimedes oportuno.
Non perdades esta tan interesante actividade
Os intelectuais pretenden que se entendan./ … ser entendidos.
Véselles o raseiro plumeiro…son do peoriño…
Pero…, iso vótase?
…síntoo, mais se che dan este premio, obrígate a falar en galego, aínda que sexa mal.

 

3.1. TRASMALLO NA REDE. ERROS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3.1.1

En todas estas oracións hai erros. Trata de localizalos e corrixilos. Quen seguides as unidades, teriades que saber corrixilos todos: pronomes, usos, colocacións e verbos. Sorte.

 

*Cada vez que vemos un prato destes, se nos vén á cabeza o desexo de lle meter o dente.

*Os fillos teñen moitos amigos e chos presentan.

*…sin deter a sua marcha,…bica a praia..e se vai….

*Tedes que facer un agasallo e aínda non tedes moi claro que mercar? Pasádevos pola nosa tenda! Hai de todo.

*O presidente estadounidense levaba o billete para pagarse uns mojitos e algunha tapa típica.

*…estaban no xardín pero o tempo as acaba.

*Si andas por Lugo non te perdas o recital de poesía.

*Como bótase en falta ao noso irmán.

*Onde as dan, as toman.

*Para elo, o alumnado de 1º montaran 3 zonas de atención ao público.

*Nos fixeron chorar,nos fixeron pasar frio, nos mandaron a merda …

*Sempre a leamos do ben que nolo pasamos.

*Perdinme a feira do cocido do ano pasado por estar de viaxe.

*…moita falta fanme estes libros.

*Podeis visitar calquera das zonas a partires das 12:00h.  e por suposto que les gustaría que veñades acompañdos/as por quen vós estimes oportuno.

*Non vos perdades esta tan interesante actividad.

*Os intelectuais pretenden que se lles entenda.

*Se lles ve o raseiro plumeiro…son do peoriño…

*Pero…, iso se vota?

*…o sinto, mais se che dan este premio, obriga a falar en galego, aínda que sexa mal.

 

CORREXIRÉMOS A ACTIVIDADE MAÑÁ POLA NOITE.

TRASMALLO NA REDE.2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

2.1 CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES CON EXPLICACIÓNS DE CADA ERRO.

 

2.1.1-Denuncian que a Xunta se nega a medir os niveis de radón nos seus edificios “por aforrar entre 80 e 230 euros”

(Sobra un “se” que pertence a eses pronomes que non se utilizan en galego)

 

2.1.2.-Que noxo!!!

(Os interrogativos e admirativos non levan acento ortográfico nunca)

 

2.1.3.-Andamos niso, si!!!

(Non existe o pronome “elo” nin leva acento gráfico a palabra si, nin con este significado nin como pronome tónico)

 

2.1.4-Hortensia, regalaronme dous pares. Queres un?

(A colocación do pronome átono xeralmente é tras do seu verbo e pegado a el. Non hai ningunha excepción neste caso)

 

2.1.5.-Para iso, poderías enviarme unha fotografía túa que che guste e se queres unhas breves notas biográficas.

(Non existe o pronome “elo”)

 

2.1.6.-A protagonista da novela enfróntase a unha crise amorosa.

(A colocación do pronome átono xeralmente é tras do seu verbo e pegado a el. Non hai ningunha excepción neste caso)

 

2.1.7.-Ó/Ao termos ( nosoutros) unha memoria tan corta e unha perspectiva da distancia tan pequena.

(Ó/ao, poden usarse as dúas formas. O infinitivo conxugado ten diferentes formas para as diferentes persoas. A que corresponde a nosoutros é ter(mos). Precisamente, as formas do infinitivo conxugado son para recoñecer o suxeito, co que xa non sería preciso o uso do pronome. A conxunción copulativa é sempre “e” aínda na pronuncia ante vocal pode converterse nun “i semiconsoante”)

 

2.2.O LUNS CONTINUAREMOS TRABALLANDO OS PRONOMES SOBRE UN REFRÁN POPULAR.  BOA FINDE.

TRASMALLO NA REDE 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Estes días fun pescando na rede estes erros ortográficos, morfosintáctios, que son máis frecuentes do que me gustaría. Todas as frases están mal escritas, mal construídas ou ambas cousas a un tempo. Por iso van sinalizadas con *.  Algunhas cousas foron repasadas recentemente e outras están en leccións anteriores. Mirade atentamente e facede as correccións que creades oportunas. Logo, coa corrección, daremos explicación a todos estes fenómenos.

 

-*Denuncian que a Xunta se nega a medir os niveis de radón nos seus edificios “por aforrarse entre 80 e 230 euros”

 

-*Qué noxo!!!

 

-*Andamos nélo sí!!!

 

-*Hortensia, me regalaron dous pares. Queres un?

 

-*Para elo poderías enviarme unha fotografía túa que che guste e se queres unhas breves notas biográficas.

 

-*A protagonista da novela se enfronta a unha crise amorosa

 

-*Ó teren nosoutros unha memoria tan corta y unha distancia tan pequena…

26.1 CONSTRUCIÓNS COS VERBOS AGASALLAR, OBSEQUIAR E PERDER. O ARTIGO COS POSESIVOS. OS VOCATIVOS.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
26.1.1
Verbo agasallar.
O verbo agasallar rexe a prepesoción con. Está mal construída xa que logo calquera oración que se pareza a: Agasalláronme unha garavata, porque o agasallado son eu. Xa que logo, as oracións que levan este verbo constrúesen coa proposición con:

Agasalláronme cunha garabata.

Igual se constrúe o verbo obsequiar.

Hoxe obsequiáronme cun ramo de rosas.

 
26.1.2

Verbo perder

É habitual ler nestes medios “*Non mo perdo” (un espectáculo). Este uso do pronome reflexivo (me, te, se, nos, vos, se) non existe no noso idioma. Na primeira persoa non vos soa mal. Se o tentarades facer na segunda coa mesma construción, ¿como poñeriades? ¿Non *to perdas? ¿*Non te o perdas? E se fose na terceira persoa, ¿poñeriades non *so perdas? Non o darías feito.

O verbo perder é transitivo. Se me perdo, pérdome eu no monte ou onde sexa. Non tendo este uso, o texto non é galego. Así que fóra e olliño, que este castelanismo está moi imposto xa.

 
26.1.3.

Os nosos posesivos en xeral levan artigo.
Os meus cartos pagan como os de calquera”. “A miña aldea ten mar”
A excepción sona os vocativos, é dicir, esas chamadas a alguén que na escrita van entre comas. Tamén hai que aprender este uso da coma, que non aparece case en ningún texto. Ímolo repasar hoxe.

“Eu non che teño a culpa diso, meu fillo, aínda que ti o penses”.
Poden ir sen artigo algúns nomes de parentesco, como miña nai, meu sogro…. Como non é obrigatoria a supresión, se o poñedes sempre non erraredes.

 

26.2 PROPOSTA DE ACTIVIDADES

 

26.2.1

Completa estas oracións:

-¡Que bonita é esta rosa — que me agasallaron hoxe!
-Hoxe agasallareivos — dúas perdices.
—- isto vouche ben agasallado.
-Lévalle este agasallo — túa avoa.
-¿Que queres de agasallo? – meu consello é unha bicicleta.
— nosos amigos agasalláronos — mellor regalo que tiñan: — súa visita.

 

26.2.2

Corrixe estes castelanismos e pon o que falta:
*¿Ídesvos perder o xantar de mañá?
*Eu non me perdo esa xuntanza por nada do mundo.
*¿Vas ir – noso concertó? Eu non mo perdería.
*¿A que hora é ese debate tan pavero — vosos amigos que aspiran a dirixir —nosa asociación?

 

26.2.3
Subliña os vocativos das seguintes oracións:
-Parabéns, Xulia, polo aniversario.
-Que non che pareza mal o que che digo, Carme, porque non hai ánimos de te amolar.
-Xesús e André, vide aquí agora mesmo.
¡Ai, miña amiga, se eu che contase!
Non te poñas pesado, hom, que non é así.
26.2.4
-Coloca as comas nos correspondentes vocativos:
Miña nena hai que estar ás duras e ás maduras.
Deiche as grazas mamá porque as mereces.
¿A que hora é mañá a xuntanza Carlos?
Non che sei miña prezada Rosa cal é a causa.

 

25.3. CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

25.3.1 Completa coa preposición e o artigo correspondente, coidando de facer as contraccións que sexan precisas entren elas e os artigos:

Andaba pola casa arrastrando os pés sobre uns trapos para sacar brillo á/da madeira do chan.

Fórona buscar á clase, porque tiña que ir coa súa neta ao hospital por unha urxencia.

Ata as nove menos dez non vos quero ver na/pola clase.

¿E el que faceces todo o día na casa coas fiestras a medio abrir?

Fixo unha carreira e valeulle para andar pola casa. Segue no paro.

Andaba a pedir polos camiños e desprezaba cousas coas que se podía amañar.

Daquela, eu quería chourizo da tenda, pois desprezada o da casa.

Saíron da casa e marcharon coas alforxas ben cargadas.

 

 

25.3.2
Corrixe os seguintes castelanismos e erros no infinitivo:

-Agradecendo a vosa atención, despídome.

-Non queremos que ninguén mais se vexa prexudicado coas prácticas desta persoa.

-Non penso perder as análises “patrióticas” do tema gastronómico.

-En canto saibamos algo decimoscho.

-Fago isto para ser un bo colega.

-Éme hora de ir para a cama, que mañá teño que madrugar e tira o colchón por min.

25.1 CASTELANISMOS MORFOSINTÁCTICOS. REPASO E PROPOSTA DE ACTIVIDADES.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
25.1.1 O noso trasmallo recolle erros da rede, pero tamén da prensa escrita e de calquera texto que chegue onda nós e non veña como debe.

Hoxe di o titular dun xornal: “Os alumnos de primaria lerán polo menos 30 minutos ao día en clase”.

A expresión EN CLASE é un castelanismo. Como tamén o sería EN CASA. En galego, sempre se utilizará “a casa” e “a clase” (entendida como aula) despois de preposición.
25.1.2 Contracción das preposicións cos artigos a/as/o/os

As preposicións a, con, de, en e por contráense cos artigos determinados do seguinte modo:

-Á/ ó-ao/ ás/ ós-aos
A pronuncia de ó e ao é a mesma: un o aberto como o da palabra HOME.

-Coa/co/coas/cos

-Da/do/das/dos
Para distinguilos destas contraccións, as formas do verbo dar DÁ e DÁS levan un acento diacrítico.

-Na/no/nas/nos.

-Pola/polo/polas/polos. A palabra PÓLA –ponla, parte da árbore- leva acento diacrítico para distinguila desta contracción e na pronuncia ten o O tamén aberto.

 

 

25.2. PROPOSTA DE ACTIVIDADES

 

25.2.1 Completa coa preposición e o artigo correspondente, coidando de facer as contraccións que sexan precisas entren elas e os artigos:

Andaba — casa arrastrando os pés sobre uns trapos para sacar brillo — madeira do chan.

Fórona buscar — clase, porque tiña que ir — súa neta — hospital por unha urxencia.

Ata as nove menos dez non vos quero ver — clase.

¿E el que faceces todo o día — casa coas fiestras a medio abrir?

Fixo unha carreira e valeulle para andar — casa. Segue no paro.

Andaba a pedir — camiños e desprezaba cousas — que se podía amañar.

Daquela, eu quería chourizo — tenda, pois desprezada o — casa.

Saíron casa e marcharon — alforxas ben cargadas.

 

 

25.2.2

Corrixe os seguintes castelanismos e os erros do infinitivo:

*Agradecendo a vosa atención, me despido.

*Non queremos que ninguén mais véxase perxudicado coas prácticas desta persoa.

*Non me penso perder as análises “patrióticas” do tema gastronómico.

*En canto saibamos algo che decimos.

*Fago isto para seren un bo colega.

*Éme hora de ires para a cama, que mañá teño que madrugar e tira o colchón por min.

 

IMG_2235
20. 2 CASTELANISMOS SINTÁCTICOS. OS PRONOMES. USO E COLOCACIÓN. PRÁCTICA. CORRECCIÓN DE ACTIVIDADES

 

Teño unha amiga que me espera para merendar.

Suponse que xa van protexidas

Vai ser cousa dos da parroquia do lado que se fixeron fortes.

Eu dicíao pola saia que me prestaches.

É que non se decatou (de) que os da zona do Norte somos pobres.

O que lle pasou a esta cubana falando galego na Renfe ourensá…

Son novas rúas que se van abrindo na cidade.

A colada lévoa posta e o ben que me senta.

O outro día emocionoume que unha persona, despois de 60 no estranxeiro, falándolle en galego, me respondese en galego tamén.

Fixérono a unha velocidade de relustro.

Así llo trato de facer comprender ao meu colega.

Sacáchesmo da boca.

Nós tolerámola e comprendémola.

Aínda haberá galegos que voten aos que botan a nosa mocidade á deportación e exilio. Maldígoos.

Cando a inxustiza chama á túa porta non pregunta a quen votaches.

Cando chego á porta do baño dun bar, xa vou preparada para atopar de todo.

Creo que pronto che envío fotos da miña excursión

Eu sempre lle digo o mesmo.

Se vai por onde andedes non a perdades.

1 GALEGO NO TRASMALLO: AXUDAR DESDE **CASA**

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hoxe o trasmallo pescou un titular de La Voz de Galicia nada menos que nas  Páxinas Escolares: Axudar desde ***casa***

As palabras CASA (fogar) e CLASE (aula) levan o artigo a.

Xa que logo, o titular galego sería: AXUDAR DESDE A CASA.

É un castelanismo bastante estendido nos neofalantes.

RECORDAMOS:

Estou na casa.

Chámote desde a casa.

Comprei unhas zapatillas para andar pola casa.

Pasade pola casa/ Pasa pola casa.

Ás seis entramos na clase.

Non me afago sen a clase.

Non andedes correndo pola clase

A excepción sería: Entre clase e clase.

O colmo do castelanismo sería, como se di e se oe :***Pásate por casa.*** ESTE NON HAI POR ONDE COLLELO. MELLOR DITO, É CASTELÁN PURO.